Výuka hudební teorie

Výuka hudební teorie je samozřejmou součástí každé hodiny klavíru. Její znalosti ulehčují studium nových skladeb a umožňují přehled v dané problematice. Hudební teorii je možné studovat nebo si zopakovat i odděleně. Využívají to především zájemci, kteří se připravují na pedagogickou školu a mají tento předmět součástí přijímacích testů.