Ceník 2021/2022

Pololetní paušální platba při docházce:

1x7 dní/25´:      6 600,- Kč  

1x7 dní/30´:      7 200,- Kč   

1x7 dní/35´:      7 700,- Kč  

1x7 dní/40´:      8 400,- Kč   

1x7 dní/45´:      9 000,- Kč  

1x7 dní/60´:    11 400,- Kč  

1x14 dní/45´:    5 500,- Kč  

1x14 dní/60´:    6 600,- Kč  

 

Balíček 10 lekcí:

45´ - 5 500,- Kč  * 

60´ - 6 600,- Kč  *  

* prostor pro uskutečnění hodin - 13 týdnů, v případě docházky 1x14 dní - 5 měsíců

 

Předškolní děti – délka lekce 30 min., 1x7 dní, paušální platby

Individuální lekce   8 000,- Kč/pololetí  

Výuka ve dvojici -     5 700,- Kč/pololetí/                        1 140,- Kč/měsíčně  

Výuka ve trojici -      4 600,- Kč/ pololetí/                          920,- Kč/měsíčně      

           

Děti od 2. třídy – skupinová výuka při docházce 1x7 dní:

Dvojice/30´     4 700,- Kč/pololetí/                      940,- Kč/měsíčně      

Dvojice/45´     6 600,- Kč/pololetí/                   1 320,- Kč/měsíčně       

Trojice/30´      4 000,- Kč/pololetí/                       800,-Kč/měsíčně        

Trojice/45´      5 600,- Kč/pololetí/                    1 120,-Kč/měsíčně       

 

Zkušební lekce - 500,- Kč/30 min.

Individuální konzultace - 600,- Kč/45 min.

 

 

Délka a forma lekcí:

30 min.: děti od 3 let po 1. třídu - včetně

45 min.: tradiční vyučovací lekce při docházce 1x týdně/ 1 za 14 dní možná u dospělých

60 min.: intenzivní lekce či docházka starších zájemců již se zažitým návykem ve způsobu    cvičení

Individuální lekce – vhodné pro zájemce, kteří se toho chtějí naučit co nejvíce a mají možnost doma trénovat denně

Dvojice – doporučujeme pro zájemce, kteří mají hodně různých aktivit a nemají čas cvičit většinu dní v týdnu

Trojice – vhodné pro ty, kteří se chtějí naučit hrát, času mají málo a baví je týmová hra - máme krásné skladbičky i pro 6 rukou!  J

Podmínky:

Platí se vždy na 1. hodině v hotovosti nebo bankovním převodem na

číslo účtu: 1059756018/3030, nejpozději do 7. dne po uskutečněné 1. hodině. Uděluje se variabilní symbol = osobní číslo žáka.

Omluvy se přijímají nejpozději 24 hod. předem, jinak možnost náhradní lekce zaniká.

Pokud účastník neuhradí školné dle výše uvedených podmínek, ztrácí právo na výuku.

Škola se zavazuje poskytovat pravidelnou výuku po celý školní rok. Během školních prázdnin a státních svátků se výuka nekoná, není-li dohodnuto jinak.

Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně školy (vyučující) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného.

V platbě jsou zahrnuty kopírované studijní materiály.

Náhrady lekcí:

Omluvené absence min. 24 hod. předem je možné hradit online nebo v omluvených lekcích jiných žáků aktivně či kdykoliv zhlédnout lekci jiného žáka v kterékoliv úrovni pasivně. I to je výborná zkušenost, často využívána na mezinárodních klavírních kurzech. Sledovat řešení nácviku různých skladeb u jiného žáka obohacuje zpětně i vlastní cvičení a posouvá žáka vpřed.

V případě předplaceného balíčku se takto omluvená lekce posouvá na další týden, dá se však posunout max.3 krát, na 10 lekcí je 13 týdnů.