Ceník

 

Smluvní podmínky plateb v KŠJ


 

Standardní příklady


Platba předem na 10 hodin/45´ - 3 800,- Kč (prostor pro uskutečnění hodin - 13 týdnů,
                                                                      v případě docházky 1x14 dní - 6 měsíců)


Platba předem na 10 hodin/60´ - 4 300,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x7 dní/45´: 6 500,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x7 dní/60´: 7 600,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x14 dní/45´: 3 800,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x14 dní/60´: 4 300,- Kč

Platba předem na 10 hodin/30´ - 3 300,- Kč

Výuka ve dvojici, paušál - 185,- Kč/lekce

Platba dvojice předem na 10 hodin/45´ - 2 000,- Kč

Individuální konzultace 430,- Kč/45 min.


Platí se vždy na 1. hodině v hotovosti nebo bankovním převodem na

číslo účtu: 1059756018/3030,

nejpozději do 7. dne po uskutečněné 1. hodině.

Omluvy se přijímají nejpozději 24 hod. předem, jinak se platí  100% z ceny.

Pokud účastník neuhradí školné dle výše uvedených podmínek, ztrácí právo na výuku.

Škola se zavazuje poskytovat pravidelnou výuku po celý školní rok. Během školních prázdnin a státních svátků se výuka nekoná, není-li dohodnuto jinak.

Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně školy (vyučující) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného.

V platbě jsou zahrnuty kopírované studijní materiály a průběžné nahrávky nastudovaných skladeb.