Ceník KŠJ 2023/2024

 

Pololetní paušální platba při docházce:

1x7 dní/30´       9 000,- Kč 

1x7 dní/45´     11 700,- Kč  

1x7 dní/60´     15 600,- Kč 

 

1x14 dní/30´     5 400,- Kč  

1x14 dní/45´     7 000,- Kč  

1x14 dní/60´     8 800,- Kč  

 

Balíček 10 lekcí:

45´   7 500,- Kč  * 

60´   9 500,- Kč  *  

* prostor pro uskutečnění hodin - 13 týdnů, v případě docházky 1x14 dní - 5 měsíců

 

Předškolní děti – délka lekce 30 min., 1x7 dní, paušální platby

Individuální lekce    9 900,- Kč/pololetí 

Výuka ve dvojici      7 300,- Kč/pololetí/                  1 460,- Kč/měsíčně

Výuka ve trojici        6 200,- Kč/ pololetí/                 1 240,- Kč/měsíčně     

               

Děti od 2. třídy – skupinová výuka při docházce 1x7 dní:

Dvojice/30´        6 000,- Kč/pololetí/                        1 200,- Kč/měsíčně            

Dvojice/45´        8 500,- Kč/pololetí/                        1 700,- Kč/měsíčně           

Trojice/30´         5 000,- Kč/pololetí/                        1 000,-Kč/měsíčně            

Trojice/45´         7 300,- Kč/pololetí/                        1 460,-Kč/měsíčně           

 

Zkušební lekce, individuální konzultace     600,- Kč/30 min.

                                                                        800,- Kč/45 min.

                                                                     1 000,- Kč/60 min.

 

Délka a forma lekcí:

30 min.: děti od 3 let po 1. třídu - včetně

45 min.: tradiční vyučovací lekce při docházce 1x týdně/ 1 za 14 dní možná u dospělých

60 min.: intenzivní lekce či docházka starších zájemců již se zažitým návykem ve způsobu    cvičení

Individuální lekce – vhodné pro zájemce, kteří se toho chtějí naučit co nejvíce a mají možnost doma trénovat denně

Dvojice – doporučujeme pro zájemce, kteří mají hodně různých aktivit a nemají čas cvičit většinu dní v týdnu, základem výuky jsou 4ruční skladby

Trojice – vhodné pro ty, kteří se chtějí naučit hrát, času mají málo a baví je týmová hra - máme krásné skladbičky i pro 6 rukou!  :-)

 

Podmínky KŠJ:

Platí se vždy na 1. hodině v hotovosti nebo bankovním převodem na

číslo účtu: 1059756018/3030, nejpozději do 7. dne po uskutečněné 1. hodině. Uděluje se variabilní symbol = osobní číslo žáka.

Měsíční platby bez navýšení jsou možné se zaslaným potvrzením, na e-mail KŠJ, o zřízení trvalého příkazu (od října do ledna či až do června, počítáte-li hned s výukou beze změn), jinak se částka navyšuje o 200,- Kč za pololetí. Částka na daný měsíc se posílá v daném měsíci nejpozději do 7. dne. (Tedy např. za říjen do 7.10.) Jen v září a případně v únoru (pokud jsou změny v rozvrhu) bývají termíny posunuté do vystavení faktur. :-)

Omluvy se přijímají nejpozději 24 hod. předem, jinak možnost náhradní lekce zaniká.

Pokud účastník neuhradí školné dle výše uvedených podmínek, ztrácí právo na výuku.

Škola se zavazuje poskytovat pravidelnou výuku po celý školní rok. Během školních prázdnin a státních svátků se výuka nekoná, není-li dohodnuto jinak.

Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně školy (vyučující) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného.

V platbě jsou zahrnuty kopírované studijní materiály.

Pokud je běžná výuka přerušena kvůli státním opatřením týkajících se pandemie covid 19, veškerá výuka se přenáší do distanční formy a plynule běží dle původního rozvrhu dál.

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Přihlášením na výukové lekce a zaplacením jejich ceny dáváte souhlas s tím, aby mohly být pořizovány fotografie a videozáznamy na společných koncertech KŠJ (případně v průběhu lekcí)  a aby mohly být užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu KŠJ či dopisem zaslaným na sídlo naší školy. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 

Náhrady lekcí:

Ve školním roce  v paušálních platbách s docházkou 1x7dní garantujeme dohromady průměrem 36 lekcí, za obě pololetí. Paušální způsob zahrnuje měnící se počet všedních dnů dle aktuálního školního roku a jeho organizace dle MŠMT, aby výuka korespondovala s výukou v ZŠ.

Omluvené absence min. 24 hod. předem je možné hradit distanční výukou nebo v omluvených lekcích jiných žáků aktivně.  Nabízíme i možnost zhlédnout lekci jiného žáka v kterékoliv úrovni pasivně. I to je výborná zkušenost, často využívána na mezinárodních klavírních kurzech. Sledovat řešení nácviku různých skladeb u jiného žáka obohacuje zpětně i vlastní cvičení a posouvá žáka vpřed.

V případě předplaceného balíčku se takto omluvená lekce posouvá na další týden, dá se však posunout max.2 krát, na 10 lekcí je 12 týdnů.

Při absolvování výuky po celý školní rok od září do června udělujeme našim žákům a studentům osvědčení o absolvování výuky hry na klavír.