Ceník

  Smluvní podmínky plateb v KŠJ

Standardní příklady

Platba předem na 10 hodin/45´ - 4 000,- Kč (prostor pro uskutečnění hodin - 13 týdnů,
                                                                      v případě docházky 1x14 dní - 5 měsíců)


Platba předem na 10 hodin/60´ - 4 500,- Kč


Pololetní paušální platba při docházce 1x7 dní/30´  : 6 500,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x7 dní/45´  : 7 000,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x7 dní/60´  : 8 000,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x14 dní/45´: 4 000,- Kč

Pololetní paušální platba při docházce 1x14 dní/60´: 4 500,- Kč


Výuka ve dvojici, paušál - 200,- Kč/30´   230,- Kč/45´

Výuka ve trojici, paušál  - 150,- Kč/30´   170,- Kč/45´ 


Zkušební lekce - 350,- Kč/30 min

Individuální konzultace - 450,- Kč/45 min.


Délka lekcí:

30 min.: děti od 3 let po 1. třídu - včetně
45 min.: tradiční vyučovací lekce při docházce 1x týdně/ 1 za 14 dní možná u dospělých
60 min.: intenzivní lekce či docházka starších zájemců již se zažitým návykem ve způsobu cvičení


Platí se vždy na 1. hodině v hotovosti nebo bankovním převodem na

číslo účtu: 1059756018/3030,

nejpozději do 7. dne po uskutečněné 1. hodině.

Omluvy se přijímají nejpozději 24 hod. předem, jinak se platí  100% z ceny.

Pokud účastník neuhradí školné dle výše uvedených podmínek, ztrácí právo na výuku.

Škola se zavazuje poskytovat pravidelnou výuku po celý školní rok. Během školních prázdnin a státních svátků se výuka nekoná, není-li dohodnuto jinak.

Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně školy (vyučující) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného.

V platbě jsou zahrnuty kopírované studijní materiály a průběžné nahrávky nastudovaných skladeb.


Omluvené absence min. 24 hod. předem je možné hradit v omluvených lekcích jiných žáků aktivně či kdykoliv zhlédnout lekci jiného žáka v kterékoliv úrovni pasivně. I to je výborná zkušenost, často využívána na klavírních kurzech. Sledovat řešení nácviku jiných skladeb obohacuje zpětně i vlastní cvičení a posouvá žáka vpřed. Někdy i více než samotná lekce!