Individuální výuka hry na klavír již od 3 let

Podle moderních výzkumů je ideální s výukou hudby (na nástroj)  začínat ve třech letech. V té době je sluch v nejcitlivějším stádiu, které se už nikdy potom neopakuje. Hudební sluch a schopnosti jsou zde nejefektivněji objevovány a rozvíjeny přímo u klavíru. Děti hravou formou poznávají možnosti nástroje, zhudebňují si motivy jim známé (pohádky, obrázky, nálady) a zároveň se učí novým. Do lekce je mj. rovněž zařazena recitace, výchova rytmická a pohybová, která rozvíjí dovednosti a připravuje i fyzické pocity potřebné při hře na klavír. Mozek se přizpůsobuje a otvírá informacím, které jsou po něm vyžadovány a děti pak mívají i v jiných předmětech ve škole lepší výsledky než děti bez hudební průpravy.