Skupinové lekce nejčastěji využívají předškolní děti.

Po dvou či po třech se setkávají na pestrých lekcích a seznamují se základy hudby
a uměleckého vnímání světa vůbec. Hodina má několik částí s různými
aktivitami včetně práce s textem a obrázky. Improvizace a hravost jsou
základem všeho pro nadšenou spolupráci. Ke čtení not se děti dostávají od
přibližného, relativního znázorňování výšky tónu, pochopení směrů nahoru a dolu,
poté práce na linkách stylem krok-skok. Prstová zvířátka dětem často pomáhají. Hudební
nauku objevují na názorných moderních pomůckách. Pedál používají od první lekce
díky pedálovému adaptéru, aby na něj samy dosáhly. Pravidelnost domácí přípravy
a zapojení rodičů v tomto věku pak odpovídá tempu výuky. Zatím
nejúspěšnější projekt na vystoupení, pořádaných 2x ročně, byla Červená Karkulka
od Svěráka s Uhlířem, kde se zapojily všechny předškolní děti po
skupinkách dle motivů v operce za plynule znějícího díla. Byla to radostná
spolupráce všech.