Moderní metodika, mezinárodní notové materiály a poslechové nahrávky

Výuka je vedena profesionálně podle světově uznávané moderní metodiky. Děti i dospělí se seznamují s notovými materiály mezinárodních škol (anglických, amerických, německých, norských, finských, ruských, polských aj.). Skladby jsou vybírány podle individuálních potřeb a možností každého studujícího. Pro inspiraci a lepší představu o skladbě je každá skladba doplněna historickým i formovým výkladem. Nechybí ani poslech skladby jak v přímém podání učitele tak poslechem nahrávek různých interpretů. Studující se tak prakticky seznamují s odchylkami interpretačního podání, s odlišnostmi národností, dějinami hudby a hudebními formami