Vítejte na našem webu

Klavírní škola Jihlava byla založena v roce 2000. Dlouhodobě nabízí profesionální individuální i skupinovou výuku hry na klavír, klávesy a hudební teorie. V moderně vybavené učebně můžete začít se základy klavírní hry hravou cestou s mezinárodními školami již od 3 let. Dovést Vás můžeme až k virtuóznímu umění na koncertních pódiích. Pedagogické či spíše kamarádské vedení se zájmem o Vaše dílčí pokroky, nadšený tvůrčí přístup po cestě za klavírním uměním je v naší škole samozřejmostí. Možnost veřejně vystoupit je již tradičně 2x za rok, na vánočním a letním klavírním setkání KŠJ.

Seznámit se můžete s hrou i inspirujícím poslechem
všech známých i neznámých  skladatelů
vážné, artificiální hudby po současnost. V naší třídě často zní i různé
písně, hudba populární, z pohádek a filmů, jazz... U starších studentů je
již samozřejmostí, že si přináší své skladby převážně stažené z netu,
které se s naší pomocí krásně naučí. Zájemci se připravují na různé
klavírní i skladatelské soutěže a interpretační klavírní kurzy.