Letní klavírní setkání 2014

20.06.2014 17:00

 

Koncert žáků, studentů a hostů Klavírní školy Jihlava MgA. Hany Paštykové

 Velká gotická síň jihlavské radnice     20.června 2014  v 17,00 hod.

Koncert se uskuteční pod záštitou náměstka primátora statutárního města Jihlavy

PaeDr. Ing. Rudolfa Chloupka

Pořadatel:  Klavírní škola Jihlava