Životopis Hana Paštyková


klavíristka

Hana Paštyková nastoupila na svou profesionální dráhu v jedenácti letech, kdy začala navštěvovat soukromé hodiny u koncertně činné Prof. Dagmar Baloghové, působící v té době na pražské AMU.
Ve čtrnácti se stala posluchačkou konzervatoře v Praze, kde studovala ve třídě prof. Anny Bolckové (absolventka AMU - Josefa Páleníčka), komorní hru mj.u Emila Leichnera. Od roku 1998 pokračovala ve studiu na brněnské JAMU ve třídě doc. Jiřího Skovajsy a poté pod vedením doc. Vladimíra Hollého (absolventa AMU - třídy Jana Panenky). Svá studia úspěšně ukončila státnicemi v červnu 2003.
Účastnila se mnoha mistrovských mezinárodních klavírních kurzů, vedených řadou  významných  osobností (Nelly Akopian, Eugen Indjic, Adam Wodnicki, Joseph Banowetz, ad.).
Koncertuje po celé  republice, a to ve hře  sólové i  komorní. V roce 2005 se stala  členem virtuálního orchestru -Virtual and Real Orchestra - hledajícího a přinášejícího "sound" nové generace - nového tisíciletí, s kterým např. koncertovala na Mezinárodním hudebním festivalu Brno: Expozice Nové hudby.
V Jihlavě  založila  Klavírní  školu  Jihlava (2000). V letech 2003-2009 působila také jako ředitelka Hudební školy Yamaha. Pravidelně doprovází pěvecké sbory Foerster a SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava. Částečně působí i na ZUŠ Jihlava. Pořádá vlastní koncerty, vystupuje na místních vernisážích a dalších kulturních akcích. V roce 2005 např. hrála na jihlavském hudebním festivalu Mahler Jihlava, v r. 2013 při 90letém výročí založení hudebního školství v Jihlavě interpretovala Čajkovského Klavírní koncert b moll.