Životopis Hana Čiháková

klavíristka


Hana Čiháková hru na klavír absolvovala na Konzervatoři v Kroměříži (1974) ve třídě doc. Jiřího Skovajsy a prof. Marie Kühnové.
Pedagogické zkušenosti získala na více hudebních školách - ve Svitavách, Tanvaldě (vedla pobočku), Hradci Králové, Šternberku a v  Zábřehu. Zároveň spolupracovala s profesory různých konzervatoří - s Petrem  Slavíkem, Věrou Vlkovou, Marií Šťáhlavskou-Bartošovou, Josefem Pickem, Milošem Mikulou, Vandou  Jandovou, atd. - dále s osobnostmi z HAMU - s prof. Dagmar Baloghovou (tříletá soukromá spolupráce při přípravě ke studiu své dcery) a s prof. Emilem Leichnerem, a s docenty z JAMU  -  Jiřím Skovajsou a  Vladimírem Hollým.
Pedagogické úspěchy:
Z jejích žáků se jich pět hlásilo a bylo přijato ke studiu na konzervatoře v Teplicích, v Praze, v Pardubicích a v Kroměříži, z toho jeden byl přijat hned do druhého ročníku.
Jiná její žákyně se dvakrát úspěšně zúčastnila celostátní soutěže PRAGUE JUNIOR NOTE v Praze a Přehlídky etud a skladeb Carla Czerného " Hommage á Carl Czerny" rovněž v Praze. V soutěžích  ZUŠ její žáci dostávali přední ocenění.
Další vzdělávání:
Četné klavírní semináře pro další vzdělávání, které absolvovala, vedla řada významných osobností, jmenujme např. známé osobnosti jako: Václav Holzknecht, František Maxián, Jan Novotný, Milan Langer, Alena Vlasáková, Zdena Janžurová, Dagmar Šimonková, Radoslav Kvapil, Ivan Klánský, Zdeňek Hnát, Jiří Skovajsa, Viktorie Švihlíková (Rakousko), Joseph Banowetz (USA), Adam Wodnický (Polsko), Irina Edelstein( SRN), Antonín Kubálek (Kanada), Mariann Abraham ( Maďarsko) aj.
Účast na klavírních kurzech:
Pasivní účast věnovala několika ročníkům např. Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů v Brně, Mezinárodních mistrovských kurzů v Jihlavě, Mezinárodních  klavírních kurzů Antonína Kubálka ve Zlatých  Horách a  několika ročníkům klavírních soutěží, např. Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové (mezinárodní), PRAGUE JUNIOR NOTE  v Praze (celostátní), VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE v Ústí nad Labem (mezinárodní), AMADEOVI v Brně (mezinárodní).
Jiné aktivity:
Několik let spolupracovala s firmou PETROF formou koncertů v jejich expoziční prodejně v Hradci Králové. Byla hodnocena jako vynikající korepetitorka v mnoha soutěžích pěveckého, dechového i smyčcového oddělení. Studovala korepetici tance na Taneční konzervatoři v Praze, byla zvolena okresním metodikem a bývala členkou klavírních porot.
Moderní pedagogika:
 V klavírní pedagogice se setkala s mnohými metodickými cestami. Sama uplatňuje své bohaté zkušenosti a využívá nové podněty současného trendu s kvalitními pedagogickými výsledky. V současné době působí v Klavírní škole Jihlava a na SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava.