Výuka na klavír pro děti i rodiče z MŠ i ZŠ Meruzalka

24.09.2015 12:14

• Individuální výuka hry na klavír již od 3 let (možnost zkušební lekce)
• Moderní metodika uznávaná ve světě (podobná principům Montessori)
• Mezinárodní notové materiály a poslechové nahrávky.
• Možnost výuky individuální, po dvou, třech i čtyřech stejné úrovně.
• Výuka individuální a výuka po dvou postupuje obvykle rychlejším tempem s individuálními potřebami. Klavír doma a každodenní příprava je samozřejmostí.
• Při výuce ve skupině po 3 či po 4  budou kromě klavíru ve třídě i klávesy, které děti ze začátku rovněž velmi baví, neboť plno věcí hrají automaticky a dá se s nimi při dosahování různých cílů prostě vyřádit.
• Hudební předpoklady má v podstatě každý, záleží na jejich rozvíjení a motivaci. Rozdíl je jen v tempu osvojení základních krůčků.
• Platí se paušálně, omluvené absence (24 hod. předem) je možné nahradit v jiné skupinové výuce či omluvené lekci.
• Individuální výuka může probíhat i na adrese Klavírní školy Jihlava, 5 min. od Meruzalky.

výuka:

   lekce Kč:

        1.pololetí Kč:

individuální

      300,-     

             4200,-

Po 2

      165,-     

             2310,-

Po 3      

      120,-

             1680,-

Po 4

      100,-   

             1400,-