Vánoční klavírní setkání 2013

20.12.2013 17:00
 

Koncert žáků, studentů a hostů Klavírní školy Jihlava MgA. Hany Paštykové.

Velká gotická síň jihlavské radnice  20. prosince 2013  v 17:00 hod.

Koncert se uskuteční pod záštitou náměstka primátora statutárního města Jihlavy

PaeDr. Ing. Rudolfa Chloupka

Pořadatel:  Klavírní škola Jihlava